En Wonderkur (ZVS 2008-11)

Abgelegt in Mundart

Geschrieben am 13.11.2011

Schlagwörter:

Wan d’Lögt ne bestömmten Aalder han, han se och hej on do e Wehwehsche. Ens sen et d’Knee, dan äs et de Röck odder d’Schollder. Ävver, soll mer dorövver elutter klaje? Et hat doch jedderenne jett. Et brengt jo och Afweeßlong, weil all Daachs en ander Jelenk betroofen äs. Wan et ennen Daach d’Kneejelenk äs, dan äs et Daachs drop de Röck, on dan deet mer sich vreuje, dat mer dan d’Knee nett mi spürt.
Nu jett et Lögt, di maachen uss herre Wehwehscher en Hooptthema vör herre Verzäll. Mennen di da werklech, et hätt ömmes Lost, sich zo sengem ejene Rheuma och noch dat van anneren opzeladde? Si menne, si wörrten interessant, wan se müjlichst vell Krankheeten han on och vell nöjje kenne. (Ich kalle natürlech nett va Patiente, di werklech krank sen on wo e Jespräch dorövver heilsam se kan.) Ävver di andere…
Su wor och Marie. Hät wor övverall dorech seng iewisch Jammererej bekannt; hät wor ne richtije „Jammerlapp“. Seng Vrönn maate mittlerweile ne jrueßen Ömwääsch öm hät, ävver hät merekt nett, wie hät d’Lögt mät senger Klajerej nerevt.
Neulich wor Marie än Urlaub. Den ieschten Ovend feeng di Klajerej än’t Hotel aan. Wi hät nu ald en Zitt va senge Krankheete verzallt hat, ment ömmes an den Desch: „Marie, mär sen hej äen Urlaub, solle mär nett va jett Schuenerem kalle? Ich schlo vüer, dat dejennije, de noch va Krankheete verzällt, de Weng vör de janzen Desch spendeert.“
Marie wor och noch jett sparsam veranlaart. Van demm Ovend aan hat mer nüüst mi va senge Krankheete jehuurt.

Johanna Stoffels, Rocherath, (heute Malmedy)

Suche Themen

Suche Bücher und Filme

Warenkorb

Keine Produkte im Warenkorb.

ZVS Infobrief abonnieren

E-Mail-Adresse:

Ihre übermittelte E-Mail-Ardresse wird ausschließlich für den Newsletter-Versand gespeichert.
Es erfolgt keine Weitergabe an Dritte. Dieses Formular wird mit reCaptcha gegen Spam geschützt.
Weitere Hinweise zum Datenschutz finden Sie hier.